Contact

Inlichtingen

Willem Stoppelenburg
040-2411992
w.stoppelenburg@kpnplanet.nl

Peter Burgers
040-242 57 11
paburgers@onsneteindhoven.nl

Predikant

Sigrid Coenradie
s.coenradie@hotmail.com
06-21893485

Vragen & Opmerkingen

Willem Stoppelenburg

Uw naam: (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Eventuele bijlage of foto (max 2mb)

Penningmeester

Hans Sander
040 2433221
jgsander@gmail.com

Rek.nr. NL03ABNA 0471846724 tnv Remonstr. Gem. te Eindhoven
bij stortingen doel vermelden

Ledenadministratie

Harry Raap
040-2528713
harry.raap@iae.nl

Kerkgebouw

Dommelhoefstraat 1A
5613 EL Eindhoven
040-2442393

Routebeschrijving

KOPIJ Vensters Open

Fenny An Wijnheijmer-Kuiper
0492-524904
f.a.wijnheijmer@planet.nl

Kopij uiterlijk de tiende van de maand inleveren, verslagen kunnen in overleg later worden ingeleverd.