Contact

 

Inlichtingen

Peter Burgers
040-242 57 11
paburgers@onsneteindhoven.nl

Uw naam: (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Eventuele bijlage of foto (max 2mb)

Penningmeester

Hans Sander
040 2433221
jgsander@gmail.com

Rek.nr. NL03ABNA 0471846724
tnv Remonstr. Gem. te Eindhoven
bij stortingen doel vermelden

Ledenadministratie

Harry Raap
040- 2528713
harry.raap@iae.nl

Kerkgebouw

Dommelhoefstraat 1A
5613 EL Eindhoven
040-2442393

Routebeschrijving

KOPIJ
Vensters Open

Fenny An Wijnheijmer-Kuiper
0492-524904
f.a.wijnheijmer@planet.nl

Kopij uiterlijk de tiende
van de maand inleveren