Contact

Inlichtingen

Peter Burgers
040 2425711
paburgers@onsneteindhoven.nl

Uw naam: (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Eventuele bijlage of foto (max 2mb)

Predikant

Esther van der Panne
06 50875501
evdpanne@upcmail.nl

Penningmeester

Hans Sander
040 2433221
jgsander@gmail.com
Rekeningnr. NL03ABNA 0471846724
ten name van Remonstr. Gem. te Eindhoven
Bij stortingen graag het doel vermelden

Ledenadministratie

Harry Raap
040- 2528713
harry.raap@iae.nl

Kerkgebouw

Dommelhoefstraat 1A
5613 EL Eindhoven
Routebeschrijving

Kopij gemeenteblad Vensters Open

Fenny An Wijnheijmer-Kuiper
0492-524904
f.a.wijnheijmer@planet.nl
Kopij graag uiterlijk de tiende van de maand inleveren.