Wiki

Hoofdlijnen richting de toekomst van de Remonstranten

Hoofdlijnen richting de toekomst van de Remonstranten Samenvatting van het beleidsplan 2020-2030 In 2019 vierde de Remonstrantse Broederschap haar 400-jarig bestaan. Die feestelijkheden bieden veel moois om op terug te zien: ons (kleur)rijk verleden, het inspirerende gedachtegoed, de rol van de Remonstranten in de geschiedenis. In dit beleidsplan kijken we 10 jaar vooruit. De toekomst van de Remonstranten is zorgelijk. Het totaal aantal leden en vrienden is tot onder de 5000 gedaald. Diverse gemeenten verkeren in zwaar weer door dalende ledenaantallen en ondervinden als gevolg daarvan financiële problemen. Sommige gemeenten teren in op hun reserves. Bij ongewijzigd beleid is de. (Lees verder)

Corona en kerk

        Laatste nieuws!   17 september 2021 De Remonstranten volgen de adviezen van het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) op. Op 17 september heeft het CIO de volgende richtlijnen uitgegeven: 1.Voor de kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen. Maar het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand. Placering blijft van toepassing: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 2.Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten. 3.CIO adviseert met nadruk om op een verantwoorde wijze. (Lees verder)

Vriendschap in tijden van Facebook

Wat houdt ‘vriendschap’ – zo je wilt ‘broederschap’ – vandaag de dag eigenlijk in voor de remonstranten? Want hoewel vriendschap wijst op verbondenheid is vriendschap een term die in onze tijd aan inflatie onderhevig is. Denk maar aan de honderden ‘vrienden’ die we kunnen hebben op social media. Niet voor niets pleit Joost Röselaers elders op deze website ervoor om het woord vriendschap een nieuwe lading te geven. Namelijk de lading van oprechte verbondenheid en aandacht.

Vriendschap

Remonstranten zijn formeel een broederschap. Dat woord heeft oude papieren, zoals in de slogan van de Franse revolutie: liberté, egalité, fraternité. Het is een verwantschap die verder gaat dan tolerantie. Tegenwoordig is het woord wat besmet. We noemen ons hedendaags liever Remonstranten.  Lees verder

Op vriendschap en de rol van social media daarbij wordt door verschillende mensen gereflecteerd. Zo beweert filosofe Stine Jensen dat (echte) vriendschap. (Lees verder)