Blog

11 november 2018

GODSBEWIJS

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde en schoonheid in de natuur om toevallig te kunnen zijn. Het verlangen naar God als verklaring achter de dingen is een diep menselijk verlangen. Het blijkt onuitroeibaar. De verklaarzucht is een menselijk oerinstinct. We willen.. Lees verder

5 november 2018

Remonstrantse vernieuwingspredikanten

WERKEN AAN PLEKKEN VAN VERBINDING Ondernemers die de kerk naar de mensen brengen, geïnspireerd door de theologie van de kwetsbaarheid. Dat is het concept van de remonstrantse vernieuwingspredikanten. Sigrid Coenradie bood in Eindhoven in de Design Week een workshop Ontwerp je eigen levensbeschouwing aan, Rachelle van Andel toert met een ‘verhalenfiets’ door dezelfde stad. Lees het artikel uit.. Lees verder

2 november 2018

400 jaar synode – 11 november Dordrecht

400 jaar synode – 11 november dienst Historische dag in Dordt: na 400 jaar reiken we elkaar de hand Op 11 november organiseren de Grote Kerk gemeente Dordrecht en de Remonstrantse gemeente Dordrecht samen een dienst in de Grote Kerk van Dordrecht. 400 jaar geleden werd in deze kerk de Dordtse Synode geopend en in.. Lees verder

17 oktober 2018

Liedboekdienst 21 oktober

Het Liedboek voor de Kerken werd uitgebracht in 1973, als opvolger van de  psalm- en gezangenbundels van de hervormde en gereformeerde Kerken. Het bevatte de 150 psalmen en 491 gezangen. De totstandkoming en uitgave van het liedboek stond onder auspiciën van de interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Bekende gezangdichters van het Liedboek waren Jan.. Lees verder

8 oktober 2018

Geloven te voet 13 oktober 2018

De marathon is op zondag 14 oktober. Dan is er geen kerkdienst. Gelukkig is er op zaterdag 13 oktober wel een “geloven te voet” – wandeling. Iedereen die 8 km niet te veel vindt en plezier heeft in het samen wandelen, te genieten van de natuur, tot rust te komen en even afstand te nemen van.. Lees verder

14 juli 2018

Toneelkring 2018 – 2019

In deze kring zullen enkele toneelstukken, die in dit seizoen worden gespeeld in het Parktheater te Eindhoven, gezamenlijk worden bezocht. Aan de deelnemers die zich hebben opgegeven zal van te voren documentatie worden toegezonden. Na afloop van de voorstelling komen de deelnemers bijeen voor een nabespreking. Degenen die zich hebben opgegeven wordt verzocht zelf een.. Lees verder

3 juli 2018

Filmkring 2018 – 2019

Een thema? De films van het komende seizoen zijn niet gebonden aan een van tevoren uitgezocht thema. Omdat er niet gekozen is voor één speciaal land is het mogelijk geweest eigen voorkeuren te laten meespelen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de filmkeuze groot is. Maar heel toevallig komt er uit de gekozen films van.. Lees verder

29 juni 2018

Lunchbijeenkomsten

Van twaalf tot twee in de Remonstrantse kerk. We beginnen met het gezamenlijk opeten van de meegebrachte boterhammen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De twee zomerbijeenkomsten zullen plaatsvinden op donderdag 12 juli en op donderdag 9 augustus.   Harry Raap.. Lees verder

25 juni 2018

Wakkere remonstranten

Zomerprogramma 2018 bij de Remonstranten.. Lees verder