In gesprek met schrijfster Karin Amatmoekrim

In gesprek met schrijfster Karin Amatmoekrim
Datum 4 juni
Tijd 20:00 - 22:00 uur
Locatie Eindhoven
Entree
5 euro

 

In wat voor land leven wij eigenlijk? Dat is een vraag die ons als remonstranten in Eindhoven ter harte gaat, in het licht van het koloniale verleden van Nederland en hoe dat doorwerkt in onze samenleving nu. Die vraag is des te urgenter nu polarisatie en populisme de boventoon voeren. In gesprek met schrijver Karin Amatmoekrim diepen we deze vragen uit.  

Uitgangspunt zijn vooral twee van haar boeken:

De man van veel (2013) is een portret van Anton de Kom – verzetsheld, banneling, schrijver, staatsvijand van de Nederlandse overheid en zwarte echtgenoot van de witte, Haagse Petronella. De Kom schreef ook als eerste de geschiedenis van Suriname vanuit het eigen perspectief: Wij slaven van Suriname.

In wat voor land leef ik eigenlijk? is een biografie van de Surinaams-Nederlandse journalist en schrijver Anil Ramdas, die op zoek was naar een veelomvattend antwoord op vragen over beschaving, identiteit en afkomst. Over dit laatste boek: ‘De tragiek van zijn leven werd vaak gezocht in zijn thuisloosheid en de ontworteling die zo kenmerkend is voor het bestaan van de migrant. Amatmoekrim voegt hier een ander perspectief aan toe: in een tijd waarin populistische opvattingen verschuiven van de onderbuik naar het centrum van ons politiek denken, houdt Anil Ramdas de Nederlander een genadeloze spiegel voor. Wat zegt de manier waarop Ramdas werd gelezen en begrepen over Nederland zelf?’

Karin Amatmoekrim zal ook voorlezen uit haar werk. Misschien wil ze ook alvast iets vertellen over het boek waar ze op dit moment aan werkt: de geschiedenis van Suriname.

Karin Amatmoekrim (Paramaribo, 1976) publiceerde zes romans, waaronder het veelgeprezen Het gym, het kinderboek Tori en een bundel korte verhalen. Ze is als vaste columnist verbonden aan NRC en schrijft regelmatig voor De Correspondent.

Foto: Ilja Keizer

Agenda