Geloven te voet

Datum
9 april 2016
Tijd
11:00 uur

Na kort overleg is afgesproken om één, misschien twee keer per jaar Geloven te voet te laten plaatsvinden. De eerste keer op zaterdag 9 april. De afstand zal niet meer zijn dan 10 km. De trouwe wandelaars zullen nog bericht krijgen.

Praktische gegevens:
Datum en tijd: zaterdag 9 april van 11.00 – 15.30 uur
Gastvrouw: Riet Snoek, Baljuwstraat 8, Geldrop Brood en water meenemen.

Opgave bij Riet Snoek (040-2862245, mesnoek35@gmail.com) of Klaas Reijenga (0499-473366, klreijenga@gmail.com

Agenda