3 januari 2016

Januari collecteren we voor de soepbus

Geschreven door Martijn Junte

Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol! Iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen.

Over de soepbus
Arie: “Via de medewerkers van de Soepbus heb ik een plek gekregen in de opvang. Voor ik op straat kwam, werkte ik bij een bank en had een goed inkomen. Mijn vrouw ging weg, ik begon te drinken en stopte met de medicijnen tegen depressie. Het ging snel bergafwaarts. Ik leefde als een zombie. Contact was nauwelijks mogelijk. Af en toe een kom soep hield me warm.”

De Soepbus trekt een aantal keer per week er op uit om dak- en thuisloze mensen te voorzien van soep, koffie, brood, warme kleding en dekens. Dat is het eerste wat zij nodig hebben en vaak de enige manier om met hen in contact te komen. Het Leger des Heils is er voor iedereen. Niet iedereen die soep komt halen, is dak- en/ of thuisloos. Sommigen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en kunnen een kom soep en wat aandacht goed gebruiken. Anderen hebben te maken met verslavingen, een slechte gezondheid, schulden of psychische problemen. Zelf gaan ze niet op zoek naar professionele hulp. Soep is vaak de eerste stap op weg naar verbeteringen. We zoeken altijd naar het verhaal achter de mens en leggen contact om het vertrouwen te winnen. Als het nodig is, verwijzen we de mensen naar verdere hulpverlening. Doel is om dakloosheid op te heffen en perspectief voor de toekomst te bieden. De Soepbus is een samenwerkingsverband tussen Sint Annaklooster, Stichting Neos en Leger des Heils.

De Soepbus vermindert overlast, criminaliteit en geweld en daarmee het gevoel van onbehagen en onveiligheid bij buurtbewoners. Er is eindelijk iemand die zich bekommert om de mensen die op straat leven. Daarbij heeft de Soepbus een signaleringsfunctie met betrekking tot zorgmijdende hulpbehoevenden. Buurtbewoners weten het Leger des Heils te vinden als zij zich zorgen maken om een buurtgenoot. De Soepbus vervult een brugfunctie naar de maatschappelijke opvang en heft dakloosheid op. De kop soep als begin van een nieuw leven.

Gerelateerd