21 juli 2022

Zomerbijeenkomst

Geschreven door willem

donderdag 11 augustus:

Wen Spelbrink voorzitter van de Eindhovense afdeling van Milieudefensie zal in gesprek met de zaal gaan over doel, organisatie en strategieën van deze invloedrijke vereniging.

Vraagstukken, verscherpt door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, die op het milieu betrekking hebben zijn actueler dan ooit.

Milieudefensie is zeker een koploper te noemen in de noodzakelijke mentaliteitsveranderingen. Milieudefensie werd op 6 januari 1971 opgericht als de Raad voor de Milieudefensie en nam in 1972 haar huidige naam aan. De organisatie begon als een raad van verontruste wetenschappers als reactie op het rapport van de Club van Rome.

Milieudefensie is een vereniging en werd eind 2019 gesteund door ruim 95.000 mensen. Sinds 2020 is de voorzitter Marty Smits. Milieudefensie telt een groot aantal lokale afdelingen, verdeeld over het hele land. Deze lokale afdelingen vertegenwoordigen het beleid van Milieudefensie landelijk en voeren daarnaast zelf acties op lokaal en regionaal niveau, waarbij de landelijke organisatie soms ondersteunend werkt. Lange tijd was de organisatie georganiseerd rond vijf onderwerpen: energie, economie, bossen, mobiliteit en voedsel. Er werden enkele klinkende resultaten geboekt. Er kwamen bijvoorbeeld meer biologische producten in de supermarkt dankzij de zogenaamde EKO-tellingen, jaarlijkse tellingen van het aantal biologische producten in de schappen. Er kwam verantwoord FSC-hout in bouwmarkten en tuincentra. De zogenaamde luchtwachters, metingen en rechtszaken leidden tot lokale maatregelen om de luchtvervuiling in steden tegen te gaan en plannen voor schaliegasboringen werden een halt toegeroepen. Met het project voor een klimaatwet wilde Milieudefensie de regering wettelijk binden aan een jaarlijkse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Andere campagnes richten zich op de omschakeling van bio-industrie naar biologische landbouw, stoppen van ontbossing en handel in illegaal gekapt hout, behoud van open landschappen zoals het IJmeer en de verbetering van de luchtkwaliteit.

Sinds 2019 voert Milieudefensie één overkoepelende campagne: klimaatrechtvaardigheid, oftewel klimaatbeleid waar burgers beter van worden. Operatie Klimaat en de klimaatzaak tegen Shell passen hier in. In april 2019 heeft Milieudefensie, mede namens ruim 17.000 burgers en zes andere organisaties, Shell gedagvaard om het bedrijf te dwingen zich te houden aan de klimaatdoelen van Parijs. De rechtbank Den Haag heeft in mei 2021 uitspraak gedaan in deze zaak en hierbij Milieudefensie in het gelijk gesteld. Het is wereldwijd voor het eerst dat een oliebedrijf aansprakelijk is gesteld voor klimaatverandering. De uitspraak kreeg ook in de internationale media veel aandacht, en werd beschreven als “historisch” en “baanbrekend”. Uiteraard roept Milieudefensie ook tegenstand op en zijn de acties ook onderwerp van discussie zeker aangaande de Shelluitspraak.

Op deze Zomerbijeenkomst zal de heer Wen Spelbrink graag in gesprek gaan over het doel en de acties van Milieudefensie en haar eigenheid m.b.t. andere Actie groeperingen zoals Green Peace en Extinction Rebellion. De heer Spelbrink is voorzitter van Milieudefensie Eindhoven en woonachtig in St. Oedenrode. In zijn werkzame leven heeft hij veel gereisd met het oog op de transitie van nationale postdiensten naar internationale private ondernemingen en is zo onder de indruk gekomen van de keerzijde van de veronderstelde vooruitgang.

 

De bijeenkomst is gratis en wordt georganiseerd door de Remonstrantse Gemeente op donderdag 21 juli van 12.00 – 14.00 uur in de Dommelhoefkerk aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven.

De lunchbijeenkomst heeft een informeel karakter. Eerst wordt gezamenlijk de zelf meegebrachte boterhammen opgegeten. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

 

Gerelateerd