5 december 2021

De essentie van advent en kerst #advent

Geschreven door maxnl

Laten we maar nuchter zijn, kerst is het meest toegankelijke feest dat het christendom heeft. De geboorte van een klein kind, al die romantische taferelen in een stal met een kleine kinderboerderij erbij en engelen met een ster aan de hemel. Wat wil je nog meer?

Natuurlijk, veel verantwoorde theologen wantrouwen dit. De orthodoxen zien het centrale gebeuren van het geloof plaatsvinden rond Goede Vrijdag en Pasen. Voor onze zonden sterft de Heer, voor onze redding staat hij op uit de dood. Vrijzinnigen zijn daarentegen enthousiaster over Pinksteren. De Geest doet het voor hen helemaal. En dan gaat het natuurlijk niet om het verkondigen van de grote daden Gods in Christus, waar Petrus in Handelingen 2 zo uitgebreid over preekt. Nee, dan staat vooral het woord centraal: ‘Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid’. Vrijzinnigen geloven namelijk zeer in de vrijheid. (Ja, dit is inderdaad dubbel bedoeld…)

Mooie liederen

De meeste mensen echter, zie de kijkcijfers in de kerken, hebben veel met het kerstfeest. En laten we eerlijk zijn: het unique selling point is dan natuurlijk het feit dat er mooie liederen worden gezongen. Zolang de predikant tenminste niet op het onzalige idee komt om allerlei verantwoorde, maar ook onbekende liederen te laten zingen. Dan wordt het volgend jaar een stuk rustiger.

Ik geef toe, die klassieke liederen bezingen een geloof dat we normaliter niet belijden. Jezus zou zomaar God kunnen zijn en Maria een maagd. Maar toch: de sfeer van kerst tilt ons boven onszelf uit. En zouden we ons dat niet gewoon gunnen in de tijd van advent en kerst? Om nu alvast in de sfeer te komen, voeg ik een linkje toe naar een kerst CD die vorige jaar in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam is gemaakt. Jos van der Kooy (organist) en Nicky Bouwers (alt) hebben op een prachtige manier klank en stem gegeven aan kerst. Wie hiernaar luistert, komt direct in hogere sferen terecht. En wie wil dat niet? Een goede advent en kerst gewenst!

https://soundcloud.com/tjaard-barnard/kerst-cd-arminiuskerk-2020

 

Gerelateerd