Inspiratie

26 februari 2019

Tegen zoveel liefde zijn we niet opgewassen

Over de historische Jezus weten we niet veel. In de EO-serie Jezus van Nazareth probeerde Kefah Alllush een scherper beeld te krijgen van deze bijzondere man. Allush reist af naar Bethlehem, Galilea en Jeruzalem… Lees verder

11 november 2018

GODSBEWIJS

In een prijswinnend essay betoogt René van Woudenberg dat het aannemelijk is dat God bestaat. Er is immers teveel orde en schoonheid in de natuur om toevallig te kunnen zijn. Het verlangen naar God als verklaring achter de dingen is een diep menselijk verlangen. Het blijkt onuitroeibaar. De verklaarzucht is een menselijk oerinstinct. We willen.. Lees verder

21 november 2017

Nieuwsbrief Houvast op weg naar kerst

De dagen worden korter, we maken ons weer langzaam op voor de Advent. Daarover later meer in een volgende nieuwsbrief. Nu nog even het jaarthema ‘Houvast’ van de Remonstranten. Verschillende mensen schreven daarover inspirerende blogs op de landelijke website, die we jullie niet willen onthouden.  Je kunt ze hier lezen. Veel leesplezier gewenst!.. Lees verder

10 september 2017

Wandeling struikelstenen

Datum: donderdag 14 september 2017 In Eindhoven is het initiatief genomen om de 274 in de tweede wereldoorlog omgebrachte joodse inwoners van de stad te herdenken. Hierbij zijn kleine herdenkingsstenen, zogenaamde struikelstenen, geplaatst in het trottoir bij de woning waar de slachtoffers woonden. Op deze wijze wordt de herinnering aan de vervolging in de tweede.. Lees verder

13 februari 2017

Gebed van barmhartigheid

Laat al wat leeft gelukkig zijn en vrede vinden. Wie of wat ze ook zijn: sterk of zwak, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, ver weg of nabij, of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden, mogen ze allemaal gelukkig zijn! Laat niemand een ander bedriegen of met geringschatting behandelen. Laat niemand uit.. Lees verder

12 februari 2017

Wat zou je doen als je opnieuw kon beginnen?

Wat zou je doen als je opnieuw kon beginnen? Wat je antwoordt op die vraag zegt veel over wie je bent. Wil je het opnieuw doen, dan erkent je dat leven leren is. Hoop je dat je met alles wat je deed een stukje wijzer werd. Vermoed je dat je alles weer zo zou doen.. Lees verder

8 mei 2016

15 mei Pinksteren met Helena van Engelen

‘Geroepen om iets terug te geven aan het leven’ Geloven kan betekenen dat op je een gegeven moment weet welke weg je moet gaan en die dan ook gaan. Zo verging het Helena van Engelen. Ze zegt op haar website: “Ik werd geroepen. Het was tijd om iets aan het leven terug te geven. Het.. Lees verder

11 januari 2016

Is yoga een religie?

Als ik een les volg en naar een van de studio’s ga waar ik me prettig voel, vind ik daar geen genootschappen, denominaties of richtingen, maar hoogstens een bepaalde yogastijl of docentes (meestal juffen inderdaad) waar ik me meer of minder bij thuis voel. Dat is het dan. Dat wil niet zeggen dat er geen verschillen zijn en dat er geen afgunst bestaat, maar die is niet zo geïnstitueerd als op het klassiek religieuze erf… Lees verder

3 januari 2016

Januari collecteren we voor de soepbus

Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol! Iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen. Over de soepbus Arie: “Via de medewerkers van de Soepbus heb ik.. Lees verder