13 februari 2017

Gebed van barmhartigheid

Geschreven door Martijn Junte

Laat al wat leeft gelukkig zijn en vrede vinden.

Wie of wat ze ook zijn:

sterk of zwak,

groot of klein,

zichtbaar of onzichtbaar,

ver weg of nabij,

of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden,

mogen ze allemaal gelukkig zijn!

Laat niemand een ander bedriegen

of met geringschatting behandelen.

Laat niemand uit ergernis of boze opzet

een ander ongeluk toewensen.

Zoals een moeder met haar leven

haar enig kind beschermt en behoedt,

laten wij zo voor al wat is en al wat leeft,

waar ook ter wereld,

een grenzeloos gevoel

van liefdevolle vriendelijkheid koesteren:

zonder haat, zonder vijandschap,

zonder begrenzing, ja, naar alle richtingen.

Of we nu lopen of staan,

of we zitten of liggen

laat ons toegewijd deze gezindheid bewaren.

Naar: Metta Mudra

Gerelateerd