11 mei 2016

Geloof begint bij jou! En dan komt Paulus bij je langs.

Geschreven door Martijn Junte

Geloof begint bij jou. Met die slogan gingen de Remonstranten op weg in het nieuwe medialandschap. En met de nodige consequenties: de campagne kreeg aandacht, mensen voelden zich aangesproken, nieuwe vrienden meldden zich aan en voor het eerst in tijden daalde het aantal leden en vrienden niet, maar bleef gelijk. Voor mensen die zich aanmeldden en in de RG Eindhoven terecht kwamen organiseren we op 24 mei en 7 juni een kennismakingscursus: ‘Geloof begint bij jou! En nu?’ In vier berichten wordt daar meer over verteld.

We beginnen met Paulus. Paulus was eigenlijk het eerste lid van de jonge Christus-beweging die kon zeggen ‘geloof begint bij mij’. De anderen hadden Jezus gekend, hem mee gemaakt en misschien zelfs van dichtbij zijn tragische einde gezien. Hun deelname aan de Christus-beweging ligt in het verlengde daarvan.

Paulus begint geheel aan de andere kant. Hij begint als jager op die wonderlijke beweging. Hij werkt zich op in de organisatie. We komen hem voor het eerst tegen als hij de mantels bewaakt van een groep mensen die Stefanus stenigen, een van de eerste aanhangers die sterft voor zijn overtuiging. Paulus klimt echter al snel op in hun rangen, want hij krijgt de verantwoordelijkheid voor een missie naar Damascus om de christenen daar op te sporen, te arresteren en voor het gerecht te brengen.

Die missie eindigt echter voor hij begonnen is. Onderweg naar Damascus wordt Paulus van zijn paard geworpen als, zo gaat het verhaal, Jezus zelf in een helder licht aan hem verschijnt. Wat er ook precies gebeurd is, Paulus begint daar zijn nieuwe leven, een leven met een geloof dat begint bij hem. Een geloof ook dat zijn geloof is. Dat hem toevertrouwd is om het door te geven aan anderen.

Dat doet Paulus als geen ander. Door zijn achtergrond beschikt Paulus over de papieren om vrij te kunnen reizen door het toenmalige Romeinse rijk. Onderweg sticht hij groepen mensen met wie hij door zijn brieven contact houdt. Brieven die maken dat wij ons nog een vrij goed beeld van hem kunnen vormen. Met Paulus beginnen we de eerste helft van de avond op 24 mei. In de reader die dan wordt uitgedeeld is een artikel opgenomen van Heine Siebrand over Paulus: ‘Een postmoderne gemeente in Kolosse’.

Gerelateerd