26 april 2016

‘Geloof begint bij jou. En dan?’

Geschreven door Martijn Junte

Een cursus voor wie belangstelling heeft voor de Remonstranten

De campagne ‘Geloof begint bij jou’ van de Remonstranten loopt nu ongeveer twee jaar. Die heeft opgeleverd dat een aantal mensen heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in de remonstrantse manier van geloven. Van een reclamecampagne, hoe goed ook, kun je niet veel meer verwachten dan dat die de interesse stimuleert. Een radiospotje of een poster biedt immers weinig ruimte voor verdieping. Daarvoor moet je bij elkaar komen voor een inleiding en van gedachten wisselen over de betekenis van de spreuk ‘geloof begint bij jou’. Deze cursus wil belangstellenden, nieuwe vrienden en leden, en anderen bij elkaar brengen om meer te weten te komen over remonstrantse manieren van geloven en hoe daar tegenaan gekeken wordt. De leiding van de cursus is in handen van Martijn Junte. Ook voor inlichtingen en opgave is hij bereikbaar. Mensen die in de afgelopen twee jaar lid of vriend geworden zijn of vriend willen gaan worden, hebben voorrang boven bestaande leden en vrienden.

Voorlopig zijn twee data gekozen 24 mei en 7 juni 2016. We komen samen in de Remonstrantse Kerk aan de Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven. We beginnen om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

Gerelateerd