Home

Remonstranten in Eindhoven

In de fraaie Eindhovense wijk Villapark, nabij de Parklaan, staat aan de Dommelhoefstraat, midden tussen de huizen, het markante kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente Eindhoven. Het is een van de jongste gemeenten van de Remonstranten in Nederland. De Remonstranten zijn sinds hun ontstaan zo'n vierhonderd jaar geleden steeds opnieuw het eigenwijze zusje van de grote Protestantse Kerk gebleken. Ze leverden belangrijke bijdragen aan de vernieuwing van kerk en theologie. Ze zijn wars van dogmatische opvattingen, principieel oecumenisch en open naar de eigen tijd. Kom eens kijken. Je bent van harte welkom!

Actueel

De bezinningsdienst van 12 maart 2017 is gewijd aan het boek De smaak van de stilte van Bieke Vandekerckhove. Zij kreeg op negentienjarige leeftijd de diagnose ALS: een ongeneeslijke spierziekte. Ze was net ambitieus begonnen aan haar studie psychologie. Wat doe je dan? Wat doe je met de korte tijd die

Lees verder

Gebed van barmhartigheid

13 februari 2017

Laat al wat leeft gelukkig zijn en vrede vinden. Wie of wat ze ook zijn: sterk of zwak, groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, ver weg of nabij, of ze al geboren zijn of nog geboren moeten worden, mogen ze allemaal gelukkig zijn! Laat niemand een ander bedriegen of met

Lees verder

Wat zou je doen als je opnieuw kon beginnen? Wat je antwoordt op die vraag zegt veel over wie je bent. Wil je het opnieuw doen, dan erkent je dat leven leren is. Hoop je dat je met alles wat je deed een stukje wijzer werd. Vermoed je dat je

Lees verder

Kerstherberg

18 november 2016

Ook dit jaar is er weer een Kerstherberg voor kinderen, tieners en volwassenen. Geen gewone kerkdienst, maar een bijzondere bijeenkomst waar de ontmoeting tussen jong en oud centraal staat De Kerstherberg is op  *zondag 18 december* van 14.30 uur tot 16.30 uur in ons kerkgebouw Het thema is ”van je

Lees verder

En hij pakte een kind op

28 oktober 2016

Overdenking in de kerkdienst op zondag 16 oktober 2016 in de Remonstrantse kerk te Eindhoven Gelezen: Galaten 4:1-7 en Marcus 9:30-37 Voorganger: dr Johan Goud    Tekstwoord: ‘En hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer’  (Marcus 9:36a).   Ik wil u vragen dit korte verhaaltje

Lees verder

Anders dan andere dieren winden wij ons op over het geestesleven van onze soortgenoten. Wij benaderen medemensen niet alleen als potentiële vijanden en rivalen, maar zijn ook als de dood voor hun dwalingen –  of die nu liggen op het gebied van het ware, het goede of het schone. Dat

Lees verder