Algemene Vergadering

Algemene Vergadering
Datum 20 oktober 2019
Tijd 12:30 - 13:30 uur

UITNODIGING VOOR HET BIJWONEN VAN DE EXTRA
ALGEMENE VERGADERING

De vergadering vindt plaats in ons kerkgebouw op
zondag 20 oktober om 12.30 uur aansluitend aan de kerkdienst.

Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt, wordt het kerkgebouw opge-knapt. Tot nog toe is de kerkzaal geschilderd en een nieuwe geluids-installatie geïnstalleerd. Ook is er een vaste beamer aangebracht. Maar er moet nog meer gebeuren. Gedacht kan worden aan betere verlichting in de kerkzaal, een betere buitenverlichting, betere toegan-kelijkheid voor rollators enz. Doorgaan met het verbeteren van het kerkgebouw betekent dat de geplande uitgaven van de door de
Algemene Vergadering vastgestelde begroting 2019 in aanzienlijke mate worden overschreden. Op de extra Algemene vergadering beslist u wat er al of niet moet gebeuren.

Agenda
1. Welkom
2. Wat moet er nog opgeknapt worden?
3. Financiën op de langere termijn
3. Mogelijkheden om de inkomsten te verhogen
4. Het bestuur te machtigen om voor het opknappen van het
kerkgebouw ten opzichte van de lopende goedgekeurde begroting
€ 25.000 extra uit te geven
5. Rondvraag
6. Sluiting

Agenda