Arminiusdienst

Arminiusdienst
Datum 28 februari 2016
Tijd 11:00 uur

ds. Martijn Junte en ds.Japke van Malden

collecte: Kuychi Peru

Niet alle remonstrantse gemeenten zijn gevestigd in een plaats of regio, waar dan hun kerkgebouw staat. Er is de Remonstrantse Gemeente Arminius, speciaal voor jongeren tot 35 jaar. Zij komen bij elkaar om te eten, voor bezinning, en ze bezoeken soms een andere gemeente voor een kerkdienst. Op 28 februari komen ze daarvoor naar Eindhoven. Hun predikant Japke van Malden en de onze Martijn Junte zullen samen voorgaan in de dienst die samen met de Arminianen wordt voorbereid. Het thema zal zijn het remonstrantse jaarthema ‘Gidsen en goeroes’ . Hoe dat verwerkt wordt, is nog een verrassing. Als je nieuwsgierig bent, kom dan ook op 28 februari om 11:00 uur in ons kerkgebouw.

Agenda