Bijbelkring Do-Re-LU

Bijbelkring Do-Re-LU
Datum 14 februari 2019
Tijd 18:00 - 21:00 uur
Locatie Eindhoven

GEDAANTEVERANDERING VAN JEZUS

Donderdag 14 februari vindt de tweede bijeenkomst van de gezamenlijke doopsgezinde, remonstrantse en lutherse Bijbelkring 2018/2019 plaats. Voorafgaande is er een eenvoudige maaltijd om 18.00 uur,

de Bijbelkring zelf begint om 19.00 uur.

Het thema is deze keer “de gedaanteverandering van Jezus”. De gedaanteverandering van Jezus of transfiguratie of verheerlijking op de berg is volgens de traditie een theofanie die wordt beschreven in de synoptische evangeliën. Wat gebeurde er daar op die berg? Waarom verschijnen er opeens Moses en Elia naast Jezus? Welke rol spelen de discipelen? We gaan dit onbegrijpelijke en bijzondere verhaal verkennen (Matteüs 17:1–8, Markus 9:2–8, Lucas 9:28–36). Dat doen we door afbeeldingen van het verhaal te vergelijken en ons in de achtergronden van dit verhaal te verdiepen.

Voor de maaltijd graag aanmelden bij: Susanne Freytag, s.freytag@gmx.net , 06-43955283

Tijd en plaats: 18.00 -21.00 uur; Dommelhoefstraat 1a te Eindhoven

Agenda