Bijbelkring

Bijbelkring
Datum
6 oktober 2016
Tijd
17:30 uur

Tijdens het laatste DORELU-overleg werd besloten een gezamenlijke activiteit op te starten in de vorm van een (interactieve) bijbelkringavond, voorafgegaan door een maaltijd.
De Doopsgezinden hebben aangeboden de eerste avond te organiseren. Bij gebleken interesse is het de bedoeling hier een vervolg aan te geven, waarbij de organisatie bij toerbeurt bij één van de kerkgenootschappen zal liggen.
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober 2016 in de Remonstrantse kerk, Dommelhoefstraat 1a.
Het programma ziet er als volgt uit:
17.30 uur: ontvangst
18.00 uur: aanvang maaltijd. Hiervoor wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
19.15 uur: aanvang Bijbelstudie naar de methode Stem en Tegenstem, waarbij eigen inbreng en bestuderen van de tekst van belang is. De tekst wordt zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws aangeleverd. Het onderwerp van deze avond zal zijn: ERBARMEN en OMKEER n.a.v. het Bijbelboek Jona.
21.30 uur: sluiting.
De eerste avond wordt geleid door Ds. Ineke Reinhold-Scheuermann.

In verband met de voorbereidingen zien wij uw aanmelding graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 3 oktober a.s. tegemoet:

Lia Vos-Welsing (lia.vos-welsing@xs4all.nl; of tel 06 103 304 40)

Agenda