Kerkdienst Alexander Overdiep

Kerkdienst Alexander Overdiep
Datum 29 mei 2016
Tijd 11:00 uur

Hij komt weer uit Bussum naar het zuiden! We zijn benieuwd hoe hij ons weer zal weten te verblijden door voor te gaan in een fijne dienst. Ongetwijfeld wordt die opgeluisterd met een eloquente en doorleefde overdenking die menigeen zal raken. Later meer over de inhoud.

Wees van harte welkom in ons kerkgebouw bij deze remonstrantse predikheer die van het goede leven weet en dat graag deelt. Na afloop koffie en thee, gesprek en nadere kennismaking met Alexander Overdiep.

collecte: Vluchtelingen in de knel

Agenda