Wijkavond

Wijkavond
Datum
12 november 2015
Tijd
20:00 uur
Locatie
Son en Breugel

ten huize van de heer en mevrouw Smit-van Trooijen
Zeelandlaan 19
5691KM Son en Breugel

Lieneke Reijenga en Henriette Beukers.

Het thema van deze serie bijeenkomsten is: wat is je dierbaar aan de gemeente? In ons beleidsplan staat dat we zoveel mogelijk onze vele activiteiten voortzetten. Uiteraard zolang voor een bepaalde activiteit nog vrijwilligers beschikbaar zijn. Bewuste keuzes worden dus, tot nog toe, niet gemaakt. Dat betekent ook dat er weinig ruimte is voor een nieuwe aanpak. Alle energie gaat zitten in het onderhouden van bestaande activiteiten. Het thema is gekozen naar aanleiding van de volgende opmerking op de laatste Algemene Vergadering: omdat we ouder worden en ons aantal door overlijden afneemt, moeten we keuzes maken.
Het is goed om dit thema op de wijkbijeenkomsten te bespreken, maar het onderlinge contact is wel zo belangrijk. De bijeenkomsten worden door ds. Martijn Junte geleid. Hij begint met een “inhoudelijke” opening.

Agenda