Lunchbijeenkomst

Datum 12 juli 2018
Tijd 12:00 - 14:00 uur
Locatie Dommelhoefstraat 1a
Entree
gratis

De Soefibeweging beschouwt zichzelf niet als een aparte godsdienst. Zij wil de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid verwerkelijken en verspreiden, om bestaande vooroordelen, door de verschillende geloofsovertuigingen ontstaan te overwinnen. Verder richt zij zich op het ontdekken van het licht en de kracht, sluimerend in ieder mens, het ontdekken van de essentie van iedere godsdienst, de kracht van de mystiek en de inspiratie van de filosofie, zonder dat zij ingrijpt in de bestaande gebruiken en geloofsexpressies. Het is haar intentie om de tegengestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, dichter bij elkaar te brengen. Zij doet dit door idealen uit te wisselen, opdat de ‘universele broederschap’ door deze communicatie kan groeien. Een oecumenische aanpak, waar uit de verschillende tradities geput wordt, wil dat onderstrepen.

Onze gast Alide Hijmans zal deze middag de kernpunten van de broederschap toelichten, die zich kenmerken door openheid en verdraagzaamheid. Is dit ook niet het handelsmerk van de remonstranten? Zijn er gemeenschappelijke waarden? Is de uitdrukking: ‘laat duizend bloemen bloeien’ een expressie van relativerende onverschilligheid of van een deugdzame basishouding, die vooral belang hecht aan de kern van de zaak (i.c. de wereld van het religieuze zelfverstaan). Hoewel er veel vragen gesteld kunnen worden, omdat de diverse godsdiensten ieder voor zich zeer pluriform zijn en het de ervaring is dat mensen blijven hechten aan eigen tradities, gaat het niet om discussie. In een gezellige informele sfeer wordt stof geboden tot nadenken. Eerst door ontvankelijke verwondering en een luisterend oordeel wordt men wijzer. En wijsheid draagt bij tot beter begrip en dus tot een betere wereld.

Harry Raap

Agenda