Mensen in de organisatie

Bestuurlijk

Commissie Activiteiten

Eric Corsius (coördinator; 040 2136885; e.corsius@redemptoristen.nl)
Caroline Kersten – Kuijntjes
Truus Lodewijk
Commissie Diensten (aansturing Taakgroep Kinder-jongerenwerk en -Liturgie)

Margriet Teunissen (coördinator 040 2484280; margriet.teunissen@12move.nl)
Johanneke van Empel 
Rian Rensen-Bronkhorst

 

Commissie Contacten(aansturing taakgroepen Collecten en Ledencontact)

Anneke Nieuwenhuis-Schouwstra
Willem Stoppelenburg ( bestuur)

 

Bestuur

Margriet Teunissen (secretaris; 040 2484280; margriet.teunissen@12move.nl
Hans Sander (penningmeester 040 2433221; jgsander@gmail.com)
Willem Stoppelenburg
Sigrid Coenradie (predikant)

 

Bestuur Werkgroep Zuid- Limburg

Wim Hollander (secretaris;  043 3617552; wimhollander@kpnplanet.nl)
Willem Overbosch (voorzitter)
Johan Muysken (penningmeester)

 

Bestuur Diaconaal Centrum Eindhoven

Carien Treep-Schamhardt

 

Vredeswerk

Truus Lodewijk

 

Taken

Kerkmeester

Meijndert van Alphen (040 2534821; wmalphen@xs4all.nl)

 

Ledenadministratie

Harry Raap (Vloeteind 37, 5502 PT Veldhoven; 040 2528713 ;harry.raap@iae.nl)

 

Gastvrouwen-heren

Marijke van Alpen (coördinator; 040 2534821; marijke.van.alphen@xs4all.nl)
Willy Coppoolse
Carolien Mauser-Mulder
Rosanne Muileboom
Marijke Stoppelenburg
Margriet Teunissen

 

Kosters

Meijndert van Alphen
Kees Jansen
Rolf Jesse
Riet Snoek

 

Collectanten

Bernard van Dorp
Cor Jesse-Overbeeke
Joop Groeneberg
Marijke Kruithof-Moen
Pauline Leunis

 

Ontvangst

Caroline Kersten
Dick Veldkamp
Truus Lodewijk
Margriet Teunissen
Willem Stoppelenburg

 

Lectoren

Gerry Bardoel
Prospère Nispel
Rian Rensen-Bronkhorst
Klaas Reijenga
Inez Zonneveld-Woelinga
Truus Lodewijk

 

Organisten

Rob Vis (040 2529084; 0648847287; visotronics@gmail.com)
Geert Pool (De Veender 14, 5506 El Veldhoven; 040 2530998; g.poo99@hetnet.nl)
Peter van der Woude (Strausslaan 32, 5251 HG Vlijmen; 073 5185566; p.silvanus@inter.nl.net)
Klaas Reijenga (Richellaan 8, 5691 ZN Son; 0499 473366; kreyenga@iae.nl)

 

Redactie Vensters Open

Fenny An Wijnheijmer-Kuiper (Braambes 2, 5708 DB Helmond; 0492-524904; f.a.wijnheijmer@planet.nl
Harry Raap
Paulien Leunis

 

Website

Willem Stoppelenburg (w.stoppelenburg@kpnplanet.nl)
Nellie Pardoel (/contact/)

 

Bloemendienst

Marijke van Rijswijck-Heukels (040 2429155; marijke@rijswijck.eu)

 

Communicatie

Posters/ opmaak                                   Ferdinand Beukers

Foto’s                                                    Frans Zonneveld

Persberichten                                        Willem Stoppelenburg

 

Taakgroep Kinder-jongerenwerk

Eva Haverkorn van Rijsewijk-van den Ende (040 2846102 eemj@haverkorn.nl )
Dineke Wouterse-Nauta 
Willem Stoppelenburg

 

Taakgroep Liturgie 

Rian Rensen-Bronkhorst (coördinator; 040 2834340; h.bronkhorst@onsnet.nu)
Truus Bienfait-Prins
Peter van der Woude
Bernard van Dorp
Klaas Reijenga

 

Taakgroep Diaconie

Gerry  Bardoel
Truus Lodewijk
Gusta Sieverink-Boland

 

Taakgroep Ledencontact

Anneke Nieuwenhuis-Schouwstra
(coördinator 040 2215385; ah.nieuwenhuis@hetnet.nl)
Henriëtte Beukers-van Donselaar
Leo van den Bos 
Ans Braaf-Brandenburg (Ans B)
Bernard van Dorp 
Wim Hollander (WH),
Cor Jesse-Overbeeke (
Ans Klarenbeek (Ans K)
Marijke Kruithof-Moen (Marijke K)
Prospère Nispel
Lineke Reijenga-de Kievid
Marijke van Rijswijck-Heukels (Marijke v R)
Annette Sluyterman-Slagter
Marijke Stoppelenburg-ten-Hove (Marijke S)
Carien Treep-Schamhardt
Gerie Veldkamp- Allaart

 

Taakgroep Financieel advies

Wim Klein Kranenberg
Iwan Lerner
Theo Braaf

 

Taakgroep Kascontrôle

Hans Hoekstra (2016)
Rolf Jesse (2017)
Rolf Treep (2015)

 

Vrouwencontact

Inez Zonneveld-Woelinga

 

Mannenluch

Dick Veldkamp

 

Amnesty International

Klaas Reijenga