Mensen in de organisatie

Remonstrants kerkgebouw
Dommelhoefstraat 1a, 5613 EL Eindhoven;
tel: 040-2442393

Beheer gebouw
Truus Lodewijk
truitje59@hotmail.com
06 273 096 63

Secretaris:
Peter Burgers
paburgers@onsneteindhoven.nl
040 242 57 11

Predikant Sigrid Coenradie
s.coenradie@hotmail.com
06-218 934 85

Bestuur
Voorzitter: Rolf Jesse
Lid: Harry Raap
Lid: Truus Lodewijk
Lid: Rian Rensen-Bronkhorst
Penningmeester: Hans Sander
Kerkmeester: Willem Stoppelenburg
Secretaris: Peter Burgers
Predikant: Rachelle van Andel
Predikant: Sigrid Coenradie

Vernieuwingspredikanten Eindhoven
Sigrid Coenradie
s.coenradie@hotmail.com
06 218 934 85

Rachelle van Andel
rachellevanandel@gmail.com
06 839 076 70

Bestuur Kring Zuid Limburg
Voorzitter: Willem Overbosch
Penningmeester: Johan Muysken
Secretaris: Hub Bos
h-bos@ziggo.nl
045 524 26 18
website: remonstrantenlimburg.nl

Vensters Open
Redactie:
Fenny-An Wijnheijmer-Kuiper
Harry Raap
Paulien Leunis

Kopy uiterlijk de 15de van de maand
zenden naar: Braambes 2, 5708 DB Helmond (tel. 0492 524 904) of per e-mail (via een attachement): f.a.wijnheijmer@planet.nl
tevens zenden naar harry.raap@iae.nl en a.leunis@upcmail.nl
Voor Zuid Limburg naar: J. Muysken, Laan van Brunswijk 79, 6212 HD Maastricht, tel. 043-3500 309; e-mail: j.muysken@algec.unimaas.nl
De digitale versie wordt gratis toegezonden.

Website

Home


Webmaster: Willem Stoppelenburg
Contact: zie formulier op de website
Voeg bij de tekst voor plaatsing als het enigszins kan een plaatje toe. Stuur de informatie zodra die beschikbaar is snel naar:  w.stoppelenburg@kpnplanet.nl

Financiële administratie
J.G.Sander, Jan Stuytweg 4, 5624 KV Eindhoven, tel.040 243 3221
e-mail: jgsander@gmail.com
rek.nr. NL 03ABNA 047 18 46 724
ten name van: Remonstrantse Gemeente Eindhoven

Ledenadministratie
Harry Raap, Vloeteind 37, 5502 PT Veldhoven, tel.040 252 87 13
e-mail: harry.raap@iae.nl
(adreswijzigingen naar dit adres sturen)

Preekrooster
Peter Burgers

Dienstenrooster
Gerry Bardoel

Muzikale begeleiding
David Hordijk; 061414755
david_ hordijk@hotmail.com
Geert Pool; tel.040-2530998
g.poo99@hetnet.nl
Klaas Reijenga (coördinator)
tel 0499473366
klreijenga@gmail.com
Rob Vis
tel .0402529084/0648847287
visotronics@gmail.com
Peter van der Woude; tel.073-5185566
p.silvanus@inter.nl.net

Kosters
Kees Jansen
Rolf Jesse
Joop Groenenberg
Riet Snoek
Reserve: Peter Burgers

Tuincommissie
Rolf Jesse (coördinator)
Joop Groenenberg
Lieneke Reijenga -de Kievid
Rian Rense- Bronkhorst
Riet Snoek
Rolf Treep
Fenny-An Wijnheimer -Kuiper
Ben van der Zwet

Gastvrouwen
Marijke van Alphen-van.Wijngaarden
Antonet de Bruijn-Hiddink
Rosanne Muileboom
Eveline van Rees
Digna de Regt
Isabelle Royer
Margriet Teunissen(coördinator)
Gerie Veldkamp (Maaltijd)

Ontvangst
Gerry Bardoel
Harry Raap
Willem Stoppelenburg
Margriet Teunissen
Dick Veldkamp
Reserve:Peter Burgers

Lectoren
Gerry Bardoel
Rian Rensen-Bronkhorst
Truus Lodewijk
Prospère Nispel
Lieneke Reijenga- de Kivid
Gusta Sieverink-Boland
Inez Zonneveld-Woelinga

Collectanten
Bernard van Dorp
Joop Groenenberg
Cor Jesse-Overbeeke
Marijke Kruithof-Moen
Paulien Leunis

Bloemen
Marijke van Rijswijk-Heukels
Anneke Nieuwenhuis- Schouwstra

Ledencontact
Henriëtte Beukers-van Donselaar
Ans Braaf-Brandenburg
Bernard van Dorp
Marijke Kruithof-Moen (Marijke K)
Anneke Nieuwenhuis-Schouwstra (coördinator)
Prospère Nispel
Cor Jesse-Overbeeke
Lieneke Reijenga-de Kievid
Marijke van Rijswijck-Heukels (Marijke v R)
Marijke Stoppelenburg-ten-Hove.(Marijke S)
Gerie Veldkamp- Allaart

Liturgie
Sigrid Coenradie (predikant)
Klaas Reijenga (coördinator)
Bernard van Dorp
Rian Rensen-Bronkhorst
Peter van der Woude

Diaconie
Gerry Bardoel(coördinator)
Truus Lodewijk
Gusta Sieverink- Boland
Marijke Stoppelenburg ten Hove

Kascontrôle
Marijke van Alphen
Antoinette Baan
adviseur: Ben van der Zwet

Commissie Diensten en Activiteiten
Peter Burgers
Sigrid Coenradie (predikant)
Bert Goedheer
Truus Lodewijk
Martijn Luyk
Harry Raap
Rian Rensen
Willem Stoppelenburg
Margriet Teunissen (voorzitter)

Geloven te Voet
Guus Réz- Atema
Klaas Reijenga

Filmkring
Klaas Reijenga

Vredeswerk
Truus Lodewijk

Vrouwencontact
Marie Thèrese Nispel- van der Schoot (coördinator)
Guus Réz- Atema
Marijke Stoppelenburg- ten Hove

Mannenluch
Dick Veldkamp

Toneelkring
Marijke Droogleever Fortuyn- Carrière
Sigrid Coenradie

Amnesty International
Klaas Reijenga (coördinator)
Corrie Jesse- Overbeeke
Dick Veldkamp
Amnesty International Sonse schrijfgroep
Lieneke Reijenga – de Kievid (cöordinator)
Hanneke Eijkhoff- Padon
Ans Braaf- Brandenburg
Ellen Smit- van Trooijen
verder: 3 niet Remonstrantse vrouwen uit Son

Diaconaal Centrum Eindhoven
Carien Treep-Schamhardt

Raad van Kerken Eindhoven
Namens de doopsgezinde- remonstrantse en lutherse gemeente
Tom Tempelaar
secretariaat@lutherszuiden.nl
040-2623104

Raad van Kerken Maastricht
Hub Bos
Stichting Geestelijke Belangenbehartiging Reformatorische Bevolkingsgroep in Limburg (SGBRL)
Hub Bos (lid)

Luthers Zuid- Nederland: http://www.lutherszuiden.nl
secretariaat@lutherszuiden.nl

Doopsgezinde Gemeente Eindhoven: http://www.dgeindhoven.doopsgezind.nl
Voorzitter – Bram Busschers 0492-661640
Secretaris / Penningmeester – Lia Vos-Welsing 0402240016
Algemene coördinatie – Ans de Lange-Kragt 0402118852
Lid – Paul Linsen 0642027864